Anneli Kihlstrand, ordförande i Egendomsnämnden i Lunds stift.
 
Idag fick vi en inblick i Svenska kyrkan, att vara förtroendevald på olika nivåer och att förvalta jorden och skogen på ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och andligt hållbart sätt.
 
Med Anneli Kihlstrand, ordförande i Egendomsnämnden i Lunds stift.