Tyvärr har vi nu kommit i ett nytt läge där Folkhälsomyndigheten kommit med nya restriktioner som vi nu måste förhålla oss till. 
 
 
För oss gäller det nu att trots ovan skapa en kontinuitet och värna om vår klubbgemenskap i kombination med att fortsatt driva våra interna projekt. Eftersom det nu tydligt framgår att vi inte bör vistas i köpcentra så återstår endast alternativet att enbart sända våra klubbmöten digitalt över Zoom. 
 
Tyvärr har vi nu kommit i ett nytt läge där Folkhälsomyndigheten kommit med nya restriktioner som vi nu måste förhålla oss till. 
 
 
För oss gäller det nu att trots ovan skapa en kontinuitet och värna om vår klubbgemenskap i kombination med att fortsatt driva våra interna projekt. Eftersom det nu tydligt framgår att vi inte bör vistas i köpcentra så återstår endast alternativet att enbart sända våra klubbmöten digitalt över Zoom.