Besök av distriktsguvernören Ulf Bingsgård.
 
Inspirerade av vår distriktsguvernör Ulf Bingsgård vid måndagens lunchmöte.
Ulf berättade vad Rotary betyder för honom med utgångspunkt från hans tre honnörsord: Samhällsrelevanta, Kommunicerande och Jämlikhet.
Summering: Det ska vara SKOJ!
 
Intressant diskussion med klubbens medlemmar följde - lika många tankar som medlemmar - om vad Rotary betyder för oss